Josef Mach

(23.2.1923 – 4.8.2008)

 

Josef Mach se narodil v Krušlově v čísle popisném 24. K lásce ke včelám ho přivedl řídící učitel ze školy v nedalekých Nahořanech, který mu daroval první roj. Pan Mach začal nejprve včelařit po straně svého rodného domu, jak se ale jeho vášeň ke včelám prohlubovala, začal budovat své životní dílo – Krušlovský včelín. Během stavby včelína si osvojil umění řezbářství a poté, co dokončil stavbu, ji začal vybavovat svými díly. Nejprve drobnějšími reliéfy a obrazy, postupně začal vyrábět propracovanější řezby a stal se nejen zdatným řezbářem, ale i nábytkářem. Za svůj život vytvořil desítky řezeb, kterým se věnoval přes zimu, v létě byl zaměstnaný péčí o včelstva a vlastním hospodářstvím.

Josef Mach byl také aktivní badatel. Vedl si podrobné zápisky o včelaření a díky nim máme obsáhlé a hodnotné záznamy o tom, jaká byla snůška, kdy bylo jaké počasí a v jaké kondici byla včelstva. Josef Mach se učil a inspiroval od včelařů z Čech i z celé Evropy. Významné včelaře můžete najít vyobrazené ve vnitřní expozici.

Byl amatérským včelařem a řezbářem, ale své řemeslné mistrovství povýšil na umění a patří k představitelům tzv. inzitního umění.